Organisatie-Flow is Belbin-gecertificeerd

Word je bewust van je preferente stijl

Belbin accreditatie

Belbin en teamperformance.

Teamgedrag kan op veel manier bekeken worden. Vooral over de effectiviteit van teams hebben we vaak wel een mening, en dan met name over je eigen inbreng, of die van anderen. Hoe effectief ben jij, of hoe effectief is de samenwerking met je collega's? Verschillende zaken spelen een rol:

  • Opleiding en Denkstijl.
  • Waarden en overtuigingen
  • Persoonlijkheid
  • Ervaring
  • Externe factoren

Toch mis je dan nog een belangrijk ingrediënt!

Je persoonlijke stijl. Meredith Belbin heeft door middel van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek kunnen achterhalen welke negen af te bakenen teamrollen herkenbaar zijn bij iedere professional. Daarnaast heeft hij door middel van empirisch wetenschappelijk onderzoek weten te formuleren welke combinaties van teamrollen zullen leiden tot effectieve samenwerking. 

Als Belbin-gecertificeerde teamcoach kan ik je helpen ontdekken hoe we als team effectief kunnen gaan samenwerken. 

  • Ontdek welke rollen binnen jouw team aanwezig zijn.
  • Ontdek welke rollen er missen of oververtegenwoordigd zijn.
  • Ontdek hoe je gedrag van collega's kunt gaan herkennen en beter begrijpen.
  • Ontdek hoe je gedrag van collega's kunt gaan inzetten als kwaliteit in plaats van te willen veranderen.


Wil je meer weten, of heb jij de wens om een 365 graden teamanalyse uit te voeren? Neem dan contact op via onderstaande link.

Ken jij je eigen je rol binnen een team?