Teamwerk donker

Interimmanagement

Meer informatie
Teamwork licht

Organisatieadvies

Meer informatie


Interimmanagement

Soms vraagt een situatie om integraal leiderschap. Organisatie-flow gaat uit van intelligente aanvulling op het reeds bestaande potentieel binnen de organisatie, oftewel: vraaggestuurd. Soms echter vraagt een situatie om integrale sturing. Dit kan een veelheid aan oorzaken hebben. Organisatie-flow voorziet in een integraal aanbod. In veel gevallen ligt hier ook een opdracht in verscholen, gericht op het op orde brengen van de organisatie voor de toekomstige leider.

Vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan.

Organisatieadvies

Er zijn ook goed vormen denkbaar, waarin gedacht wordt vanuit het reeds bestaande potentieel. Anders gezegd: de organisatie staat, en de primaire processen lopen. Wel zijn er strategische of organisatorische vraagstukken waarvoor advies nodig is. Je kunt je voorstellen dat een team werkt met een startende directeur. Er zijn veel situaties denkbaar waarin interimmanagement een te zwaar middel is, terwijl er toch nog een boost nodig is om de primaire processen goed te kunnen waarborgen. In zo'n geval is Organisatie-flow heel geschikt om volledig situationeel aan te sluiten op de bestaande organisatie.

Vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan.