Intuïtie en het verstaan van Gods stem.

Intuïtie en het verstaan van Gods stem.

“Gebed is als wij spreken tot God. Intuïtie is als God spreekt tot ons.”

 Deze uitspraak komt van Bob Proctor. 3 februari jl. overleed hij in de leeftijd van 87 jaar. Voor mij persoonlijk is hij een groot voorbeeld. Dertien maanden heb ik training bij hem gevolgd.

Intuïtie is één van de hogere vermogens van je geest. We gaan zo gemakkelijk voorbij aan deze vermogens.

Als je samenwerkt in teams, of je bent gericht op resultaten in je werk, of je bent bezig met het versterken van je eigen performance. Dan hebben we vaak een smal beeld van wat we willen verbeteren; namelijk ons denken. We willen beter denken; meer analytisch; meer precies; meer gedetailleerd; meer wetenschappelijk.

En toch denk ik dat we daarmee voorbijgaan aan een enorm groot gedeelte van onze vermogens.

Als je werkelijk belangrijke besluiten wilt nemen, dan maak je gebruik van hele andere gedeelten van je brein. Welke? Intuïtie is er één van.

Maar er zijn nog vijf verschillende vermogens te benoemen.

  1. Perceptie
  2. Wilskracht
  3. Verbeelding
  4. Geheugen
  5. Rede
  6. Intuïtie

 Heb jij je laten verleiden je volledig te focussen op slechts één van je verstandelijke vermogens? Het verwaarlozen van de overige onderdelen levert een groot gemis op in de kwaliteit van je leven én je werken.

Laten we eens kort kijken naar de verschillende vermogens van je brein:

Ad 1. Perceptie. De manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt, kan ervoor zorgen dat je vanuit je ‘eigen waarheid/ je eigen perspectief naar de werkelijkheid kijkt. Een manier om dit te doorbreken is door een probleem op een stuk papier te schrijven. Dit op tafel te leggen, en vervolgens vanaf verschillende plaatsen naar dit probleem te kijken. Je zult ontdekken dat er zoveel manieren zijn om naar hetzelfde probleem te kijken. Dit stimuleert je creativiteit, maar helpt je ook om andere inzichten beter te begrijpen.

Ad 2. Wilskracht. We zijn gewend geraakt aan onze persoonlijke manier van denken en reageren, Ontwikkel je vermogen om niet te reageren op omstandigheden en vraagstukken, maar om deze te beantwoorden. In een reactie zit de impuls om je eigen standpunt te verdedigen. In een antwoord ontstaat insluiting en dialoog. Hier ligt je kracht om met de omstandigheid om te gaan. Ook als deze lastig is.

Ad 3. Rede brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal. Deze uitspraak is van Einstein. Door creativiteit in je denken en je gesprekken in te brengen ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen, die je anders nooit gezien zou hebben.

Ad 4. Geheugen: veel mensen klagen over een slecht geheugen. Dat is echter alleen waar als je dat zelf gelooft. Iedereen heeft een goed geheugen, mits je daar gebruik van gaat maken en je geheugen traint. Immers: echt belangrijke zaken vergeet je niet. Het blijkt ook uit breinonderzoek dat training van geheugen je vermogen om te onthouden sterker maakt.

Ad 5. Rede: Redenering is wat anders dan denken volgens de gebaande paden. Ons brein blijkt gewend te raken aan de manier van denken. Maar wat als je leert voor de hand liggende redeneringen los te laten, en echt na te denken. Waar zou je dan terecht komen? Vaste denkpatronen zijn lastig te veranderen, echter als je in staat bent los te komen van je overtuigingen- leer je observeren en kom je tot nieuwe inzichten.

Ad 6. Intuïtie. Pas in de stilte zul je erin slagen te luisteren naar je innerlijke stille stem. In de loop der jaren heb ik geleerd deze stem te herkennen, er naar te luisteren, en deze stem serieus te nemen.

Het is zo jammer dat we dit niet kunnen in onze organisaties. Er is zoveel gepraat, zoveel ruis. We lijken bang te zijn om stilte te omarmen.

De zes hogere vermogens van je denken zullen zichzelf niet spontaan gaan ontwikkelen. Daar moet jij een keuze in maken. Maar wat is het nodig. Ik zou wensen dat ik als kind had geleerd om deze vermogens te ontwikkelen. Wat zou het helpen als we in de politiek, onze organisaties en in ons onderwijs een plaats zouden bieden aan deze vermogens.

Wil je meer weten? Neem contact op of lees verder op mijn site.

Over de schrijver
Reactie plaatsen