Gerrit

Even voorstellen...

Even voorstellen. Ik ben Gerrit. In het organiseren van ons werk zijn we volgens mij ver afgeraakt van de bedoeling. Precies daarom ben ik begonnen met Organisatie-Flow. Met Organisatie-Flow wil ik een verschil maken in werk en organiseren. Daarvoor gebruik ik de volgende sleutels:


De eerste is bewustwording. Aanwezig zijn in 'hier en nu' maakt dat we terugkeren naar de essentie. We zijn vaak teveel bezig met het maken van een verhaal van de werkelijkheid. We zitten in ons hoofd, en proberen elkaar te overtuigen van wat waar is en hoe iets moet. Bewustwording gaat over het laten komen van 'wat is'. Dit komt van binnenuit of van buitenaf. Scharmer noemt dit 'presence' en heeft dit verwerkt in Theorie U. Een werkwijze die ik in principe als basis hanteer in mijn werken.


De tweede is het stroomlijnen van organisatie van werk middels Kanban. Door je bewust te worden van processen en elkaars plek en verantwoordelijkheid daarin, ontstaat vertrouwen en inzicht oftewel begrip in elkaars handelen. Team zijn kan alleen als je daadwerkelijk team wordt. In mijn studie veranderkunde heb ik mij verdiept in het begrip team. Wat is een team, en hoe kan een team 'goed' functioneren.


Het derde is systemisch werken. Om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan teamontwikkeling heb ik me laten scholen in systemisch werk. Hier komen we op begrippen als bewustwording, loyaliteit, historie, ordening en uitwisseling. Door stil te staan en 'gewaar te worden' ontstaat bewustzijn op patronen, loyaliteiten en 'problemen'.


De vierde is het bewustworden van persoonlijke en teamstijl middels de Belbin teamrollen. Als gecertificeerde Belbintrainer maak ik graag van deze positieve duider van gedrag van individuele teamleden en teamgedrag. Ook hier zorgt bewustwording voor een andere duiding van gedrag. Het genereert waarding, en werkt zo dus inclusief en verbindend.


De vijfde is Flow. Ben je in staat om als team in een staat te komen waarin tijd vergeten wordt, samenwerking vloeiend en natuurlijk gaat, energie volledig gefocust, en het ontstaat van nieuwe resultaten vanzelf lijkt te gaan.
Contactpagina

Ben je geïnteresseerd?!

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen. Laat je gegevens achter, en ik kom zo spoedig mogelijk bij je terug. Je kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier en je krijgt binnen twee werkdagen een reactie van mij. Of maak gebruik van onze gegevens hiernaast om contact met ons op te nemen.

Je kunt ons ook vinden, volgen en contacteren via social media!

Missie

In het organiseren van ons werk zijn we vaak ver afgeraakt van waar het ons oorspronkelijk om ging. We verliezen in de hectiek van alledag ons contact met de bedoeling.

Precies daarin wil Organisatie-Flow het verschil maken in werk en organiseren. Door middel van 

Bewustwording    keer je terug naar de bedoeling van je werk.


Als we vergeten te luisteren, dan ontgaat ons hetgeen de organisatie of onze klant, onze stakeholders van ons vragen. We verliezen uit het oog waarvoor onze organisatie feitelijk bestaat.


Terugkeer naar de bedoeling.

Hoe dan?

  • De Belbin- teamrollentest is een beproefd middel om te ontdekken wat de kwaliteiten zijn die binnen je team vertegenwoordigd zijn. Door hier zicht op te krijgen en deze te versterken en in te zetten in je organisatie ontstaat een krachtige teamperformance. 
  • Als er stagnatie in de samenwerking is, kan het zinvol zijn een systemische observatie uit te voeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Systemische (team-)coaching. Miscommunicatie; het niet (h) erkennen van rollen, taken en kwaliteiten, en ten slotte het werken met diffuse doelen kan leiden tot intern gedoe. Collega's kunnen vanuit verschillende beelden of loyaliteiten hun werk doen. Er kan verwarring zijn over welke plek een ieder inneemt. Hier komt de tweede opdracht van Organisatie-Flow uit voort: Systemische coaching.
  • Ten slotte is er soms verwarring over de wijze waarop besluiten worden genomen of processen vorm worden gegeven. Als geaccrediteerd Kanban Practitionergeef ik advies in het stroomlijnen van en besluitvormings- en organisatieprocessen.


De volgende tools die hiervoor beschikbaar:

  • Een schat aan ervaring in onderwijswerk en schoolleiderschap.
  • Een schat aan ervaring in onderwijsadvies.
  • Kanban: lean werken waarin samenwerking in flow komt
  • Belbin certificeren, waardoor teamrollen expliciet worden, en daardoor betekenis krijgen
  • Systemische coaching om gewaar te worden welke vraagstukken er mogelijk leven bij individuele professionals


Kopje koffie? Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend!

Neem contact op!

Contactgegevens

Organisatie-Flow

Lehmkuhlstraat 7

8266DH Kampen


Of vind ons op social media

Linkedin: G.W. Minzinga Zijlstra

Linkedinbedrijvenpagina: Organisatie-Flow

Instagram: Organisatie-Flow